آموزش ساخت پمپ آب با تن ماهی  

یک ویتنامی برای آبیاری نارگیل هایش ایده جالبی را پیاده کرده است 
اودر عرض کمتر از نیم ساعت از یک کنسرو تن ماهی یک پمپ آب حرفه ای راطراحی وساخت کرد
شاید باکمی تزئین و زیبا سازی بتوان از تن ماهی های دورریز کاردستی ها و محصولات جذابی برای فروش خلق کرد !
درادامه می توانید این ویدئو زیبا را ببینید