چگونه باید یک مکانیکال سیل را انتخاب کرد؟

یک ویدئو کاربردی در مورد انواع مکانیکال سیل و نحوه انتخاب آن به زبان اصلی
دراین ویدئو شما با اجزا و نحوه کار مکانیکال سیل آشنا می شوید.

    در وب سایت زیر با وارد نمودن فشار ورودی و خروجی می توانید براحتی فشار استافینگ باکس را محاسبه نمایید (Stuffing box pressure calculator)